Svetovalec

Subvencioniranje prevoza dijakov in študentov

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. št. 57/2012) je minister, pristojen za promet sprejel Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza in Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza.

 

Preberite si v celoti prispevek - Subvencioniranje prevoza dijakov in študentov

 


 

Odškodninski zahtevki in postopki v primeru CMR konvencije

Na podlagi CMR je prevoznik odgovoren za izgubo ali poškodbo tovora in za zamudo od trenutka prevzema do izročitve. Tako kot po ZPPCP tudi po CMR ima na voljo dve vrsti obrambe:

 

Preberite si v celoti prispevek - Odškodninski zahtevki in postopki v primeru CMR konvencije

 


 

Kako zagotoviti varen prevoz tovora? – praktičen primer

Varnost tovora je žal pogosto zadnja stvar s katero se obremenjujejo tako pošiljatelji blaga kot prevozniki in ne nazadnje vozniki tovornih vozil, od katerih vsi omenjeni vključno s prejemnikom tovora pričakujejo, da bodo tovor dostavili v pravem času, na pravo mesto, ob dogovorjenih terminih. Kot pa je razvidno iz priloženih fotografij...

 

Preberite si v celoti prispevek - Kako zagotoviti varen prevoz tovora? – praktičen primer

 


 

Kateri pravni akt morate upoštevati, ko načrtujete čas vožnje, odmorov in počitkov voznikov?

Pravni okvir urejanja časa vožnje, odmorov in počitkov voznikov, zaposlenih pri domačem prevozniku oziroma tako imenovana socialna zakonodaja v zvezi s cestnim prometom obsega:

  • Evropski sporazum o delu posadke na vozilih, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (v nadaljevanju AETR),
  • Uredbo (ES) št. 561/2006 o usklajevanju socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (v nadaljevanju Uredba ES),
  • Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter zapisovalni opremi v cestnih prevozih (v nadaljevanju ZDCOPMD).

Preberite si v celoti prispevek - Kateri pravni akt morate upoštevati, ko načrtujete čas vožnje, odmorov in počitkov voznikov?

 


 

Kako pričeti z dejavnostjo cestnega prevoznika?

»Enotni trg Evropske skupnosti (v nadaljevanju ES) s poštenimi konkurenčnimi pogoji zahteva izvajanje skupnih pravil za dostop do opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika v tovornem in potniškem prometu, ki lahko prispevajo k:

  • visoki ravni usposobljenosti cestnih prevoznikov,
  • racionalizaciji trga,
  • izboljšanju kakovosti opravljenih storitev,
  • večji varnosti cestnega prometa.

Preberite si v celoti prispevek - Kako pričeti z dejavnostjo cestnega prevoznika?

 


 

Ali poznate prekrške, zaradi katerih lahko izgubite »DOBER UGLED« ?

»Dober ugled« se presoja po obsodbah, kaznih ali kršitvah podjetja samega in njegovih upravljavcev prevoza na področjih, ki jih določa uredba. Prevozniki, ki opravljajo prevoze v EU, imajo »dober ugled«, če upravljavec prevozov ali podjetje ni bilo obsojeno ali mu ni bila naložena kazen v eni ali več državah članicah za hude kršitve pravil Skupnosti...

 

Preberite si v celoti prispevek - Ali poznate prekrške, zaradi katerih lahko izgubite »DOBER UGLED« ?


 

Zakaj je pomembno, da pravilno naložimo in pritrdimo tovor?

Ob koncu leta 2010 je bil sprejet Zakon o pravilih cestnega prometa, ki določa, da mora biti tovor naložen in pritrjen v skladu s predpisom, s katerim se podrobneje predpiše način namestitve, pritrditve in zavarovanja tovora na cestnem vozilu. Na podlagi zakona je minister septembra 2010 sprejel PRAVILNIK o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu. Pomembna so Navodila za ...

 

Preberite si v celoti prispevek - Zakaj je pomembno, da pravilno naložimo in pritrdimo tovor?