Kakovost

POKI - ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje

Inter-es se je v šolskem letu 2005 / 2006 vključil v nacionalni razvojni projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije.

 

Model POKI temelji na samoevalvaciji. To pomeni, da smo se kot izobraževalna organizacija odločili, da bomo presojali kakovost svojega delovanja z namenom, da bomo našim udeležencem nudili še kakovostnejše izobraževanje.

 

Razvoj kakovosti v letu 2012:

Povzetek samoevalvacijskega poročila za leto 2011

 

Razvoj kakovosti v letu 2011:

Povzetek samoevalvacijskega poročila za leto 2010

 

Razvoj kakovosti v letu 2010:

Povzetek samoevalvacijskega poročila za leto 2009

Strateški načrt 2009-2014

 

Razvoj kakovosti v letu 2009:

Povzetek samoevalvacijskega poročila za leto 2008

Akcijski načrt za razvoj kakovosti 2009

 

Razvoj kakovosti v letu 2008:

Povzetek samoevalvacijskega poročila za leto 2007

Akcijski načrt za razvoj kakovosti 2008

Listina kakovosti

 

Razvoj kakovosti v letu 2007:

Povzetek samoevalvacijskega poročila za leto 2006

Akcijski načrt za razvoj kakovosti 2007

Politika kakovosti družbe Inter-es d.o.o.