Kdo smo?

Družba INTER-ES d.o.o. je bila ustanovljena 1989 kot družinsko podjetje, postavljena v čas in prostor iskanja novih priložnosti samozaposlovanja. Sledimo potrebam in interesom odraslih po dodatnih znanjih za uresničitev podjetniških idej, prekvalifikacijah, pridobitvi višje stopnje strokovne izobrazbe. Izvajamo programe, ki so namenjeni funkcionalnem opismenjevanju, pridobivanju novih znanj za dejavno vključevanje v sodobno družbo. Razvijamo sodobne oblike in metode izobraževanja, ki omogočajo odraslim, da si lahko kljub poklicnim in družinskim obveznostim, širijo splošna in strokovna znanja, ki jim omogočajo osebnostno rast in poslovni uspeh.

VREDNOTE

V družbi Inter-es vidimo našo majhnost kot eno izmed naših glavnih prednosti, ki nam v prvi vrsti omogoča, da delujemo v skladu z našimi vrednotami, ki se tako navzven kot tudi znotraj same družbe kažejo kot strokovnost, prijaznost, zanesljivost, poštenost, predanost in ustvarjalnost.

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je s pomočjo učinkovitih metod poučevanja in sodobne učne tehnologije omogočiti odraslim kakovostno formalno in neformalno izobraževanje ter razvijanje spretnosti za vseživljenjsko učenje.

VIZIJA

Naša vizija je postati izobraževalna organizacija, ki bo sinonim za kakovostno e-izobraževanje v Sloveniji in prepoznana po svoji strokovnosti, inovativnosti ter individualnem pristopu do udeležencev.

 


Ostale informacije o podjetju Inter-es

Splošni e-naslov: info@inter-es.si

 

Sedež podjetja: Trg svobode 19, 5213 Kanal

 

Podružnica Ljubljana: Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana

 

Identifikacijska št. za DDV: SI59971207

 

Matična številka: 5301564

 

Transakcijski račun: SI56 1010 0005 1977 639