Projekti

Alternative content

Aktivni projekti

Prizadevamo si, da smo aktivni tudi na področju izvajanja različnih projektov, ker nam to omogoča lastni razvoj. Uspešno smo izvedli že vrsto najrazličnejših projektov.

 

 

Naziv projekta: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe

Opis projekta: UŽU – MI je namenjen zviševanju ravni pismenosti manj izobraženih odraslih. Bistvo programa je pridobivanje temeljnih spretnosti povezanih s pismenostjo, socialnih spretnosti, načel vseživljenjskega učenja in aktivnega državljanstva ter učenja računalništva.

 

Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in šport

 

Obdobje izvajanja projekta: 1.1.2011 – 31.8.2013

 

Vodja projekta: Tamara Mežek, tamara(at)inter-es.si

 


 

Naziv projekta: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj

Opis projekta: Glavni namen programa je pomagati staršem otrok prve triade pri spoznavanju načinov spodbujanja in motiviranja otroka za šolsko delo, razvijanje sodelovalnega učenja, hkrati pa starši osvežujejo tudi lastno znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsakodnevnih problemov.

 

Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in šport

 

Obdobje izvajanja projekta: 1.1.2011 – 31.8.2013

 

Vodja projekta: Tamara Mežek, tamara(at)inter-es.si

 


 

Naziv projekta: Institucionalno usposabljanje ter priprave na ugotavljanje in potrjevanje NPK

Opis projekta: Izvajanje usposabljanja ter priprave na ugotavljanje in potrjevanje NPK za brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu za zaposlovanje. Projekt izvajamo kot konzorcijski partner podjetja Spin d.o.o. iz Šempetra pri Gorici.

 

Naročnik: Zavod RS za zaposlovanje

 

Obdobje izvajanja projekta: 2009 – 2015

 

Vodja projekta: Jana Jan, jana(at)inter-es.si

Pretekli projekti