Temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu

Alternative content

Kaj so temeljne kvalifikacije?

Zakon o prevozih v cestnem prometu (UL RS št. 131/2006 – popr. 123/08, 28/10, 49/11 in 57/2012) določa, da morajo vsi vozniki, ki so državljani držav ene od članic Skupnosti in imajo v Republiki Sloveniji običajno prebivališče, vozniki, ki so državljani tretjih držav, če so zaposleni pri podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji ali pa zanj delajo ter vozniki državljani tretjih držav, ki se želijo zaposliti pri podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji in ki opravljajo cestne prevoze v Republiki Sloveniji po javnih cestah in pri tem uporabljajo:

 • vozila, za katera se zahteva vozniško dovoljenje kategorij C1, C1 + E, C ali C + E
 • vozila, za katera se zahteva vozniško dovoljenje kategorij D1, D1 + E, D ali D + E,

morajo pridobiti temeljne kvalifikacije in se redno usposabljati v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

 

S pojmom temeljna kvalifikacija torej opredeljujemo strokovno usposobljenost voznikov.

Kako pridobim temeljno kvalifikacijo?

Nekateri vozniki motornih vozil, za katere je potrebno vozniško dovoljenje C1, C1+E, C, CE ali D1, D1+E, D, D+E kategorije, imajo temeljno kvalifikacijo že pridobljeno. To so:

 

 • Vozniki, ki so vpisani v evidenci usposobljenih voznikov pri GZS ali OZS do 29.12.2006.
 • Vozniki, ki so na dan 03.08.2001 opravljali delo voznika in niso vpisani v evidenci usposobljenih voznikov pri GZS sli OZS.
 • Vozniki, ki imajo pridobljeno NPK voznik/voznica do 10.9.2008
 • Vozniki, ki imajo pridobljeno NPK voznik/voznica do 10.9.2009
 • Vozniki, ki so zaključili ustrezno srednje poklicno izobraževanje in si pridobili poklic voznika od 29. 12. 2006.

 

Vsi vozniki, ki nimate pridobljene temeljne kvalifikacije po zgoraj omenjenih načinih, pa lahko slednjo pridobite pri vseh centrih za izvajanje pridobivanja temeljne kvalifikacije in rednega usposabljanja, ki so pooblaščeni s strani Ministra za infrastrukturo in prostor.

 

Temeljno kvalifikacijo lahko pridobite na naslednje načine:

 • s preizkusom znanja (opraviti morate teoretični in praktični del),
 • s pospešeno pridobitvijo temeljnih kvalifikacij (opraviti morate teoretični in praktični del).

Temeljno kvalifikacijo lahko pridobite tudi z uspešno zaključenim srednjim poklicnim izobraževanjem za voznika vozil v cestnem prometu. V tem primeru vam organizacija, kjer ste zaključili izobraževanje, izda poleg spričevala o zaključenem izobraževanju še spričevalo o pridobljeni temeljni kvalifikaciji za prevoz blaga in prevoz potnikov, ki ga podpiše predsednik komisije, ki opravlja preizkuse znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije voznika. To spričevalo vam nato pooblaščeni centri brezplačno izdajo.

 

Na Upravni enoti vam bodo v vozniško dovoljenje vpisali kodo Evropske unije "95" (imenovano tudi koda 95 ali koda Skupnosti) z določenim datumom veljavnosti.

 

Za vpis kode pa morate na Upravni enoti priložiti tudi dokazilo, da imate temeljno kvalifikacijo pridobljeno (spričevalo o pridobljeni temeljni kvalifikaciji) ali priznano (po zgoraj omenjenih načinih).

Kdaj pridobitev temeljnih kvalifikacij ni potrebna?

Pridobitev temeljnih kvalifikacij so oproščeni vozniki:

 • vozil, pri katerih največja dovoljena hitrost ne presega 45 km/h;
 • vozil, ki jih uporabljajo slovenska vojska, policija, civilna zaščita ali gasilci;
 • vozil, na katerih se opravljajo preizkusne (testne) vožnje za tehnične izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih ali obnovljenih vozil, ki še niso bila dana v uporabo;
 • vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so namenjena za reševalne akcije;
 • vozil, ki se uporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi kvalifikacij in rednem usposabljanju;
 • vozil, ki prevažajo material in opremo, ki ju voznik uporablja pri svojem delu, če vožnja tega vozila ni voznikova glavna dejavnost;
 • vozil, ki se uporabljajo za lastne in osebne potrebe.

Ali moram pridobljeno temeljno kvalifikacijo obnavljati?

Voznik, ki je pridobil temeljno kvalifikacijo, mora slednjo obnavljati. To stori z rednim usposabljanjem vsakih 5 let.

 

Redno usposabljanje obsega obvezno udeležbo na 35 urnem tečaju (5 dni po 7 ur) pred potekom veljavnosti temeljne kvalifikacije.

 

Redno usposabljanje se lahko porazdeli na 5 let in sicer tako, da se kandidat vsako leto udeleži 7 urnega tečaja.

 

Po vsakem opravljenem rednem usposabljanju v obsegu 7 ur, kandidat prejme potrdilo o opravljenem delnem rednem usposabljanju voznikov, po koncu 35 urnega tečaja oziroma po koncu zadnjega izmed 5 tečajev po 7 ur pa kandidat pridobi spričevalo, ki potrjuje, da je opravil redno usposabljanje v celoti. S tem spričevalom nato kandidat na upravni enoti uredi vpis obnovljene temeljne kvalifikacije v vozniško dovoljenje.

 

Viri

 • Zakon o prevozih v cestnem prometu ZPCP-2 Uradni list RS, št. 131/2006 (5/2007 popr.) -spr. 123/2008, 28/2010, 49/2011, 57/2012.
 • Pravilnik o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu Uradni list RS, št. 103/2010, 63/2012
 • Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta št. 2003/59, Uradni list Evropske unije 226/2003.

Želite dodatne informacije, vprašajte nas:

Pokličite nas na tel. 01/2000 230 ali nam pišite na info@inter-es.si

 

Delovni čas: vsak dan od 8.00 do 12.00