Usposabljanje za življenjsko uspešnost

Alternative content

V okviru usposabljanj za življenjsko uspešnost izvajamo naslednja programa:

 

Beremo in pišemo skupaj

Program Beremo in pišemo skupaj je javno veljavni program za starše učencev prve triade osnovne šole s poklicno šolo ali brez strokovne izobrazbe, ki želijo svojim otrokom nuditi pomoč pri učenju.

 

Glavni namen programa je pomagati staršem pri spoznavanju načinov spodbujanja in motiviranja otroka za šolsko delo, razvijanje sodelovalnega učenja. Hkrati starši osvežujejo tudi lastno znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsakodnevnih problemov. Tako se z zviševanjem ravni pismenosti staršev ustvarjajo tudi boljše možnosti za šolanje otrok.

 

 

 


Most do izobrazbe

Most do izobrazbe je javno veljavni program funkcionalnega opismenjevanja. Program je sprejel Strokovni svet za izobraževanje odraslih. Udeleženci, ki zaključijo program, pridobijo javno veljavno listino oz. potrdilo.