Naši predavatelji

Predstavljamo vam nekaj naših predavateljev, ki s svojimi praktičnimi izkušnjami bogatijo učni proces:

 

Mag. Aleksander Igličar

 

Mag. Aleksander Igličar je od 1. 11. 2009 zaposlen kot višji predavatelj za računovodstvo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

 

Na področju računovodstva ima dolgoletne poslovne in predavateljske izkušnje. Od leta 1988 do leta 1992 je bil asistent za računovodstvo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Od leta 1992 do 2005 je bil zaposlen v družbi Iskraemeco, d.d., Kranj, zadnjih pet let kot član uprave zadolžen za finance, računovodstvo in kontroling. Leta 2006 je bil izvršni direktor računovodstva v družbi Merkur, d.d., med oktobrom 2006 in oktobrom 2009 pa je bil vodja CISEF-a, centra za poslovno izpopolnjevanje in svetovanje na Ekonomski fakulteti.

 

Bil je programski vodja in predavatelj na številnih seminarjih iz računovodstva, tako za razpisane seminarje kot tudi za izobraževanja za zaključene skupine, ki so jih organizirali CISEF, Dedalus, GV Planet in drugi. Udeleženci zlasti cenijo njegovo sposobnost povezovanja teoretičnih spoznanj s pridobljenimi delovnimi izkušnjami ter sposobnost posredovanja računovodskih vsebin managerjem iz različnih področij in različnih vodstvenih nivojev.

 

Je soavtor knjige Računovodstvo za managerje in več učbenikov za računovodstvo, ki so študijsko gradivo na Ekonomski fakulteti in Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani.

 


 

Ana Jug

 

Predavateljica Ana Jug, univ.dipl. pravnica, je odvetnica z dolgoletnimi bogatimi izkušnjami s področja gospodarskega prava. Poleg zastopanja strank pred sodišči in prenašanja znanja na mlajše rodove, sodeluje pri nastajanju strokovnih publikacij v založbi Verlag Dashofer. Sem ter tja zapiše tudi kakšno poljudno zgodbo iz pravniških logov, s katero na humoren način pokaže na probleme v svoji stroki.

 

Njena predavanja niso le monotono podajanje snovi, ampak prepletanje teorije in prakse, saj zna v vsako suhoparno normo postaviti zanimiv resničen primer. Takšna mešanica kar najbolj pripomore k razumevanju posameznih pravnih pojmov in prava, kot ekzaktne, pogosto strah vzbujajoče vede.

 


 

Barbara Grintal

 

Barbara Grintal je diplomirala na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Od začetka leta 2009 je samostojna podjetnica in se ukvarja s svetovanjem podjetjem pri ekonomiki poslovanja in z izvajanjem izobraževanj. Pred tem je bila zaposlena v družinskem podjetju, kjer je pokrivala področja ekonomike poslovanja in izobraževanja ter v računalniškem podjetju Intertrade ITS, kjer je opravljala delo svetovalke. Med tem časom je ugotovila, da uživa v delu predavateljice, zato je pridobila imenovanje za višjo predavateljico v programih ekonomist in poslovni sekretar.

 

Prav tako na CPU in Cene Štupar izvaja izobraževalne delavnice na področju Poslovnega komuniciranja in bontona, Uspešnega javnega nastopa in Motivacije zaposlenih.

 

 


 

Biserka Šubelj

 

Višja predavateljica Biserka Šubelj je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Zaposlena je v lastnem podjetju Metaja d.o.o. (www.metaja.si; www.poslovno-svetovanje.info), pred tem pa je bila zaposlena v računalniški družbi, kjer je pomagala pri razvijanju poslovno računovodskega programa Birokrat za Windows. Leta 2003 je pridobila naziv davčna svetovalka pri Društvu davčnih svetovalcev Slovenije, kjer je tudi aktivna članica. Specializirana je za področje davkov, in sicer: davka na dodano vrednost, obdavčitve pravnih oseb in obdavčitev fizičnih oseb ter računovodstva pravnih oseb in podjetnikov. Prav tako izvaja izobraževanja, usposabljanja in predavanja iz področij poslovanja, računovodstva in davkov.

 

Je avtorica knjige DDV v praksi, ki je izšla pri založbi Gospodarski vestnik, Priročnika za vodenje računovodstva samostojnemu podjetniku, priročnika Osnove računovodstva in priročnika Stroškovno računovodstvo, ki so izšli pri založbi SMAR-TEAM. Prav tako je avtorica prispevkov v priročniku Obračun plač, ki ga izdaja Verlag Dashofer ter prispevkov za revijo Vestnik za računovodje Plače in Kadri, ki izhaja pri založbi Verlag Dashofer.

 

 


 

 

Dr. Branko Slivar

 

Predavatelj Dr. Branko Slivar, psiholog deluje na področju šolstva. Vodil je različne projekte na tem področju, ki so obsegali zunanje preverjanje znanja, evalvacijo vzgojno izobraževalnega dela in pripravo vzgojno izobraževalnih programov. Poleg tega izvaja različne seminarje za učitelje. Ožja znanstvena naravnanost je usmerjena v proučevanje stresa pri delavcih, posebej v vzgoji in izobraževanju. Pri tem se ukvarja tudi s komunikacijo na delovnem mestu in organizacijsko klimo delovne organizacije z vidika stresa. Poleg tega je izvajal tudi predavanja s področja psihologije dela.

 

Ima tudi bogato bibliografijo; v domačih in tujih strokovnih revijah je objavil vrsto izvirnih člankov s področja šolstva in posameznikove osebnosti v stresnih situacijah. Bil je tudi recenzent dveh višješolskih učbenikov, in sicer za predmeta Poslovno komuniciranje in Osebni menedžment.

 

 


 

Dr. Drago Čepar

 

Predavatelj dr. Drago Čepar ima univerzitetno diplomo iz matematike, magisterij iz operacijskih raziskav, doktorat iz informacijskih in upravljalskih znanosti in magisterij iz politologije. Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani je kot docent predaval metode optimiranja in operacijske raziskave. Na Inštitutu Jožefa Štefana pa je vodil domače in mednarodne računalniške, vzgojno izobraževalne in raziskovalne projekte.

 

Vodil je tudi Center za zunajšolsko dopolnilno izobraževanje, v okviru katerega je bila tudi Študijska knjižnica in čitalnica učnih programov in videokaset; razvil je program Samostojno pridobivanje in posredovanje znanja; vodil je mednarodni projekt prenosa programa Nauči se podjetništva iz Italije; vodil je razvoj vzgojnih programov Etične osnove zahodne civilizacije. Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je bil državni sekretar za družino, na Ministrstvu za obrambo pa je delal tudi na vzgojno izobraževalnih projektih ter razvoju znanstveno raziskovalnega dela za varnost in obrambo. Več kot devet let je bil direktor Urada Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti.

 

Prav tako je bil je sodni izvedenec na Temeljnem sodišču v Ljubljani in sodnik porotnik na Delovnem in socialnem sodišču ter 8 let član Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Obvlada 4 tuje jezike: angleščino, italijanščino, francoščino in nemščino.

 

 


 

Henrika Škrlj

 

Henrika Škrlj je diplomirala na ljubljanski Filozofski fakulteti iz angleškega in francoskega jezika, izpolnjevala pa se je tudi na jezikovni šoli v Edinburghu v Veliki Britaniji.

 

Znanje obeh jezikov je vrsto let dopolnjevala z delom v gospodarstvu v dejavnostih kot so mednarodno sodelovanje, najrazličnejše organizacijske naloge, prevajanje in protokol. Nazadnje je bila zaposlena v ljubljanski podružnici velike ameriške korporacije, na začetku letošnjega šolskega leta pa se je upokojila, kar ji seveda daje še več časa, da dela tisto, kar res reda počne, poučuje z dušo in srcem!

 

V svojem prostem času obožuje naravo, sprehode po njej, ko pa lahko, se odpravi na kakšno (daljše) potovanje, kajti odkrivanje novih kultur, civilizacij, novih ljudi, kulinarike, ji daje še več veselja do svojega dela.

 

 


 

Mag. Ivanka Šenk Ileršič

 

Predavateljica mag. Ivanka Šenk Ileršič je diplomirala iz ekonomije na Visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru ter tam zaključila tudi magistrski študij in postala magistrica ekonomskih znanosti s področja mednarodnega marketinga. Po zaključku študija je delala v različnih podjetjih v Sloveniji in Nemčiji na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih v zunanji trgovini oziroma v mednarodnem poslovanju (INLES d.d., LESCO GmbH, BERG GmbH, INOTHERM d.o.o.).

 

Ima dolgoletne izkušnje na področju internacionalizacije podjetij ter prodaje njihovih izdelkov na tujih trgih. V podjetjih, kjer je bila zaposlena, je zgradila in organizirala celotno prodajno mrežo na trgih Avstrije, Nemčije, Švice in Italije. Njena velika prednost je znanje tujih jezikov (nemščina, italijanščina, francoščina), brez katerih bi bilo njeno delo na tujih trgih precej omejeno.

 

Je tudi avtorica dveh učbenikov: Mednarodno poslovanje in Prodaja, ki so dostopni na spletnih straneh Impletuma.

 

 


 

 

Mag. Manca Omahen Majnardi

 

Predavateljica mag. Manca Omahen Majnardi je diplomirala in kasneje magistrirala na Filozofski fakulteti na oddelku za anglistiko in amerikanistiko. Zaposlena je kot učiteljica angleškega jezika na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad. Več kot 6 let je na MINT International House Ljubljana poučevala odrasle poslovni tuj jezik. Je avtorica e-tečaja Prijava na delovno mesto in življenjepis v angleškem jeziku. Prosti čas pa namenja Power Yogi, prostovoljstvu in igranju bridža.