Vpis in šolnina

...

Vpisni pogoji:

Splošna matura, poklicna matura (ali zaključni izpit oz. diploma pred letom 2002)

 

ALI

 

opravljen mojstrski, delovodski, poslovodski izpit + 3 leta delovnih izkušenj + opravljen preizkus znanja iz slovenščine ali tujega jezika v obsegu določenem za poklicno maturo.

 

Prijava in vpis:

 

1. prijavni rok: do 7.3.2014

 

Prijavite se z elektronskim obrazcem Prijava za vpis v višje strokovne šole, ki ga dobite na spletni strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps.

 

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko na naslov:

 

Šolski center Celje

Višješolska prijavna služba

Pot na Lavo 22

3000 CELJE

 

 

2. prijavni rok: od 1.9.2014 do 5.9.2014

 

Na še prosta vpisna mesta se lahko prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps

 

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko na naslov:

 

Šolski center Celje

Višješolska prijavna služba

Pot na Lavo 22

3000 CELJE

 

Prijavam priložite overjene fotokopije dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev: Spričevalo o maturi, poklicni maturi ali zaključni izpitu oz. diplomo pred uvedbo poklicne mature ter fotokopiji spričeval 3. in 4. letnika srednje šole.

 

Šolnina:

Šolnina je za oba študijska programa enaka in znaša:

 

za 1. letnik študija:

 • 1.235,00 € ob plačilu šolnine v enkratnem znesku ALI
 • 1.300,00 € ob plačilu šolnine na 10 mesečnih obrokov

za 2. letnik študija:

 • 1.235,00 € ob plačilu šolnine v enkratnem znesku ALI
 • 1.300,00 € ob plačilu šolnine na 10 mesečnih obrokov

Vpisnina: 250,00 €

Stroške vpisnine poravnate le ob vpisu v 1. letnik študija.

Vpisnina za 2. letnik je BREZPLAČNA.

 

Diplomski izpit: 350,00 €

Stroške diplomskega izpita poravnate 7 dni pred zagovorom diplome.

 

 

 

Šolnina vključuje:

 • Pripravo osebnega izobraževalnega načrta,
 • Organizirane skupinske konzultacije,
 • trikratno opravljanje izpitov,
 • Dostop do e-učilnice »inter-šola«, kjer imate na voljo celotno
  študijsko gradivo, teste za samopreverjanje znanja, forum,
  možnost prijave na izpite, elektronski indeks,
 • delavnico »Priprava diplomske naloge«,
 • študentsko izkaznico,
 • izposojo gradiva v šolski knjižnici,
 • svetovanje in pomoč pri študiju.
Informativna prijava

Če želite, da vas obveščamo o aktualnih informacijah glede prijavnih rokov in vpisa, izpolnite informativno prijavo. Informativna prijava ni zavezujoča.

 

Želite dodatne informacije, vprašajte nas:

Pokličite nas na tel. 01/2000 233 ali nam pišite na info@inter-es.si

 

Delovni čas: vsak dan od 8.00 do 12.00